Firma IST - Ryszard Janikowski powstała w styczniu 2002 r. Oparta jest na ponad 20-letnim doświadczeniu kaskaderskim i filmowym jej właściciela . kaskaderzy Firma IST zajmuje się realizacją : 1. efektów kaskaderskich: kaskader a. filmowych b. teatralnych c. plenerowych 2. efektami specjalnymi - mechanicznymi (dysponuje światowej klasy sprzętem) kaskaderzy Stunt 3. organizacją pokazów plenerowych: a. kaskaderskich b. ekstremalnych c. z czynnym udziałem zleceniodawców kaskaderzy 4. zabezpieczeniem ekip filmowych i planu zdjęciowego kaskader 5. reżyserią i opracowaniem scen i sekwencji akcji na różne okazje , nie tylko filmowe 6. choreografii walk na białą broń. kaskaderzy Z firmą współpracują wysokiej klasy specjaliści. STUNTMAN-KASKADER Ryszard Janikowski pracował w ponad 200 filmach kinowych, telewizyjnych, polskich i zagranicznych. W 1985 roku stworzył grupę PIRATE GANG kaskaderzy z którą zdobył w 1990 r. główną nagrodę (Złoty Anioł) na światowym festiwalu kaskaderów filmowych w Tuluzie we Francji. kaskader W latach 1980-1982 doprowadził do prawnego okrelenia zawodu kaskadera filmowego w Polsce. Ryszard Janikowski - jest założycielem i przewodniczącym związStuntku zawodowego o nazwie kaskaderzy KORPORACJA POLSKICH KASKADERÓW FILMOWYCH. Korporacja powstała w 1989 r. Zrzesza większość licencjonowanych kaskaderów filmowych i koordynatorów a także stażystów zawodu kaskadera filmowego. "Dzięki wieloletnim staraniom i działaniom (8 lat) Ryszard Janikowski doprowadził prawnie do powstania zawodu: Kaskader filmowy - koordynator. Zawód tern określa rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 1995 r. kaskaderzy Kaskader - koordynator (stunt koordynator) funkcjonuje w krajach zachodnich od dziesiątków lat. kaskader Ryszard Janikowski posiada licencję koordynatora z nr : 1 wydaną przez Przewodniczącego Komitetu Keinematografii kaskaderzy Firma IST - Ryszard Janikowski powstała w styczniu 2002 r. Oparta jest na ponad 20-letnim doświadczeniu kaskaderskim i filmowym jej właściciela . kaskaderzy Firma IST zajmuje się realizacją : 1. efektów kaskaderskich: kaskader a. filmowych b. teatralnych c. plenerowdych 2. efektami specjalnymi - mechanicznymi (dysponuje światowej klasy sprzętem) kaskaderzy 3. organizacją pokazów plenerowych: a. kaskaderskich Stunt b. ekstremaldnych c. z czynnym udziałem zleceniodawców kaskaderzy 4. zabezpieczeniem ekip filmowych i planu zdjęciowego kaskader d 5. reżyserią i opracowaniem scen i sekwencji akcji na różne okazje , nie tylko filmowe 6.d choreografii walk na białą broń. kaskaderzy Z fdirmą współpracują wysokiej klasy specjaliści. STUNTMAN-KASKADER Ryszard Janikowski pracował w ponad 200 filmach kinowych, telewizyjnych, polsdkich i zagranicznych. W 1985 roku stworzył grupę PIRATE GANG kaskaderzy z którdą zdobył w 1990 r. główną nagrodę (Złoty Anioł) na światowym festiwalu kaskaderów filmowych w Tuluzie we Francji. kaskader W latach 1980-1982 doprowadził do prawnedgo okrelenia zawodu kaskadera filmowego w Polsce. Ryszard Janikowski - jest założycielem i przewodniczącym związku zawodowego o nazwie kaskaderzy KORPORACJA POLSKICH KASKADERÓW FILMOWYCH. Korporacdja powstała w 1989 r. Zrzesza większość licencjonowanych kaskaderów filmo Stunt wych i koordynatorów a także stażystów zawodu kadskadera filmowego. "Dzięki wieloletnim staraniom i działaniom (8 lat) Ryszard Janikowski doprowadził prawnie do powstania zawodu: Kaskader filmowy - koordynator. Zawód ten określa rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 1995 r. kaskaderzy Kaskader - koordynator (stunt koordynator) funkcjonuje dw krajach zachodnich od dziesiątków lat. kaskader Ryszard Janikowski posiada licencję koordynatora z nr : 1 wydaną przez Przewodniczącego Komitetu Kinematografii kaskaderzy Firma IST - Ryszard Janikowski powstała w styczniu 2002 r. Oparta jest na ponad 20-letnim doświadczeniu kaskaderskim i filmowym jej właściciela . kaskaderzyd Firma IST zajmuje się realizacją : 1. efektów kdaskaderskich: kaskader a. filmowych d b. teatralnych cd. plenerowych d 2. efektami specjalnymi - mechanicznymi (dysponuje światowej klasy sprzętem) kaskaderzy 3. organizacją pokazów plenerowych: a. kaskaderskich bd. ekstremalnych c. z czynnym udziałem zleceniodawców Stunt kaskaderzy d 4. zabezpieczeniem ekip filmowych i planu zdjęciowego kaskader d 5. reżyserią i opracowaniem scen i sekwencji akcji na różne okazje , nie tylko filmowe 6.d choreografii walk na białą broń. kadskaderzy Z firmą współpracują wysokiej klasy specjaliści. STUNTMAN-KASKADER Ryszard Janikowski pracował w ponad 200 filmach kinowych, telewizyjnych, polskich i zagranicznych. W 1985 roku stworzył grupę PIRATE GANG kaskaderzy z którą zdobył w 1990 r. główną nagrdodę (Złoty Anioł) na światowym festiwalu kaskaderów filmowych w Tuluzie we Francji. kaskader W latach 1980-1982 doprowadził do prawnego okrelenia zawodu kaskadera filmowego w Polsce. Ryszard Janikowski - jest założycielem i przewodniczącym związku zawodowego o nazwie kaskaderzy KORPORACJA POLSKICH KASKADERÓW FILMOWYCH. Korporacja powstała w 1989 r. Zrzesza większość licencjonowanych kaskaderów filmowdych i koordynatorów a także stażystów zawodu kaskadera filmowego. "Dzięki wieloletnim staraniom i działaniom (8 lat) Ryszard Janikowski doprowadził prawnie do pows Stunt tania zawodu: Kaskader filmowy - koordynator. Zawód ten określa rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki dz 1995 r. kaskaderzy Kaskader - koordynator (stunt koordynator) funkcjonuje w krajach zachodnich od dziesiątków lat. kaskader Ryszard Janikowski posiada licencję koordynatora z nr : 1 wydaną przez Przewodniczącego Komitetu Kdinematografii kaskaderzy Firma IST - Ryszard Janikowski powstała w styczniu 2002 r.

Valid HTML 4.01!

Oparta jest dna ponad 20-letnim doświadczeniu kaskaderskim i filmowym jej właściciela . kaskaderzy Firma IST zajmuje się realizacją : 1. efektów kdaskaderskich: kaskader a. filmowych b. teatralnych c. plenerowycdh 2. efektami specjalnymi - mechanicznymi (dysponuje światowej klasy sprzętem) kaskaderzy d 3. organizacją pokazów plenerowych: a. kaskaderskich b. ekstremalnych c. z czynnym udziałem zleceniodawców Stunt kaskaderzy 4. zabezpieczeniem ekip filmowych i planu zdjęciowego kaskader 5d. reżyserią i opracowaniem scen i sekwencji akcji na różne okazje , nie tylko filmowe 6. choreografii walk na białą broń. kaskaderzy Z firmą współpracują wysokiej klasy specjaliści. STUNTMAN-KASKADER Ryszard Janikowski pracował w ponad 200 filmach kinowych, telewizyjnych, polskich i zagranicznych. W 1985 roku stworzył grupę PIRATE GANG kaskaderzy z ktdórą zdobył w 1990 r. główną nagrodę (Złoty Anioł) na światowym festiwalu kaskaderów filmowych w Tuluzie we Francji. kaskader W latach 1980-1982 doprowadził do prawnego okrelenia zawodu kaskadera filmowego w Polsce. Ryszard Janikowski - jest założycielem i przewodniczącym związku zawodowego o nazwie kaskaderzy KORPORACJA POLSKICH KASKADERÓW FILMOWYCH. Korporacja powstała w 1989 r. Zrzesza większość licencjonowanych kaskaderów filmowych i koordynatorów a także stażystów zawoddu kaskadera filmowego. "Dzięki wieloletnim staraniom i działaniom (8 lat) Ryszard Janikowski doprowadził prawnie do pows Stunt tania zawodu: Kaskader filmowy - koordynator. Zawód ten określa rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 1995 r. kaskaderzy Kaskader - koordynator (stunt koordynator) funkcjonuje w krajach zachodnich od dziesiątków lat. kaskader Ryszard Janikowski posiada licencję koordynatora z nr : 1 wydaną przez Przewodniczącego Komitetu Kinematografii kaskaderzy Firma IST - Ryszard Janikowski powstała w styczniu 2002 r. Oparta jest na ponad 20-letnim doświadczeniu kaskaderskim i filmowym jej właściciela . kaskaderzy Firma IdST zajmuje się realizacją : 1. efektów kaskaderskich: kaskader a. filmowych b. teatralnych c. plenerowych 2. efektami specjalnymi - mechanicznymi (dysponuje światowej klasy sprzętem) kaskaderzy 3. organizacją pokazów plenerowych: a. kaskadderskich b. ekstremalnych c. z czynnym udziałem zleceniodawców kaskaderzy 4. zabezpieczeniem ekip filmowych i planu zdjęciowego kaskader Stunt 5. reżyserią i opracowaniem scen i sekwencji akcji na różne okazje , nie tylko filmowe 6. choreografii walk na białą broń. d kaskaderzy Z firmą współpracują wysokiej klasy specjaliści. STUNTMAN-KASKADER Ryszard Janikowski pracował w ponad 200 filmach kinowych, telewizyjnych, polskich i zagranicznych. W 1985 roku stworzył grupę PIRATE GANG kaskaderzy z którą zdobył w 1990 r. główną nagrodę (Złoty Anioł) na światowym festiwalu kaskaderów filmowych w Tuluzie we Francji. kaskader W latach 1980-1982 doprowadził do prawnego okrelenia zawodu kaskadera filmowego w Polsce. Ryszard Janikowski - jest założycielem i przewodniczącym związku zawodowego o nazwie kaskaderzy KORPORACJA POLSKICH KASKADERÓW FILMOWYCH. Korporacja powstała w 1989 r. Zrzesza większość licencjonowanych kaskaderów filmowych i koordynatorów a także stażystów zawodu kaskadera filmowego. "Dzięki wieloletnim staraniom i działaniom (8 lat) Rdyszard Janikowski doprowadził prawnie do powstania zawodu: Kaskader filmowy - koordynator. Zawód ten określa rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 1995 r. kaskaderzy Kaskader - koordynator (stunt koordynator) funkc Stunt jonuje w krajach zachodnich od dziesiątków lat. kaskader Ryszard Janikowski posiada licencję koordynatora z nr : 1 wydaną przez Przewodniczącego Komitetu Kinematografii kaskaderzy Firma IST - Ryszard Janikowski powstała w styczniu 2002 r. Oparta jest na ponad 20-letnim doświadczeniu kaskaderskim i filmowym jej właściciela . kaskaderzy Firma IST zajmuje się realizacją : d d 1. efektów kaskaderskich: kaskader a. filmowych b. teatralnych c. plenerowych 2. efektami specjalnymi - mechanicznymi (dysponuje światowej klasy sprzętem) kaskaderzy d 3d. organizacją pokazów plenerowych: a. kaskaderskich b. ekstremalnych d c. z czynnym udziałem zleceniodawców kaskaderzy 4. zabezpieczeniem ekip filmowych i planu zdjęciowego kaskader 5. reżyserią i opracowaniem scen i sekwencji akcji na różne okazje , nie tylko filmowe d Stunt 6. choreografii walk na białą broń. kaskaderzy Z firmą współpracują wysokiej klasy specjaliści. STUNTMAN-KASKADER Ryszard Janikowski pracował w ponad 200 filmach kinowych, telewizyjnych, polskich i zagranicznych. Wd 1985 roku stworzył grupę PIRATE GANG kaskaderzy z którą zdobył w 1990 r. główną nagrodę (Złoty Anioł) na światowym festiwalu kaskaderów filmowych w Tuluzie we Francji. kaskader W latach 1980-1982 doprowadził do prawnego okrelenia zawodu kaskadera filmowego w Polsce. Ryszard Janikowski - jest założycielem i przewodniczącym związku zawodowego o nazwie kaskaderzy KORPORACJA POLSKICH KASKADERÓW FILMOWYCH. Korporacja powstała w 1989 r. Zrzesza większość licencjonowanych kaskaderów filmodwych i koordynatorów a także stażystów zawodu kaskadera filmowego. "Dzięki wieloletnim staraniom i działaniom (8 lat) Ryszard Janikowski doprowadził prawnie do powstania zawodu: Kaskader filmowy - koordynator. Zawód ten określa rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 1995 r. kaskaderzy Kaskader - koordynator (stunt koordynator) funkcjonuje w krajach zachodnich od dziesiątków lat. kaskader Ryszard Janikowski posiada licencję koordynatora z nr : 1 wydaną przez Przewodniczącego Komitetu Kinematografii kaskaderzy Firma Stunt IST - Ryszard Janikowski powstała w styczniu 2002 r. Opartad jest na ponad 20-letnim doświadczeniu kaskaderskim i filmowym jej właściciela . kaskaderzy Firma IST zajmuje się realizacją : 1. efektów kaskaderskich: kaskader a. filmowych b. teatralnych c. plenerowych d 2. efektami specjalnymi - mechanicznymi (dysponuje światowej klasy sprzętem) kaskaderzy 3. organizacją pokazów plenerowych: a. kaskaderskich b. ekstremalnych c. z czynnym udziałem zleceniodawców kaskaderzy 4. zabezpieczeniem ekip filmowych i planu zdjęciowego kaskader 5d. reżyserią i opracowaniem scen i sekwencji akcji na różne okazje , nie tylko filmowe 6. choreografii walk na białą broń. Stunt kaskaderzy Z firmą współpracują wysokiej klasy specjaliści. STUNTMAN-KASKADER Ryszard Janikowski pracował w ponad 200 filmach kinowych, telewizyjnych, polskich i zagranicznych. W 1985 roku stworzył grupę PIRATE GANG kaskaderzy z którą zdobył w 1990 r. główną nagdrodę (Złoty Anioł) na światowym festiwalu kaskaderów filmowych w Tuluzie we Francji. kaskader W latach 1980-1982 doprowadził do prawnego okrelenia zawodu kaskadera filmowego w Polsce. Ryszard Janikowski - jest założycielem i przewodniczącym związku zawodowego o nazwie kaskaderzy KORPORACJA POLSKICH KASKADERÓW FILMOWYCH. Korporacja powstała w 1989 r. Zrzesza większość licencjonowanych kaskaderów filmowych i koordynatorów a także stażystów zawodu kaskadera filmowego. "Dzięki wieloletnim staraniom i działaniom (8 lat) Ryszard Janikowski doprowadził prawnie do powstania zawodu: Kaskader filmowy - koordynator. Zawód ten określa rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 1995 r. kaskaderzy Kaskadder - koordynator (stunt koordynator) funkcjonuje w krajach zachodnich od dziesiątków lat. kaskader Ryszard Janikowski posiada licencję koordynatora z nr : 1 wydaną przez Przewodniczącego Komitetu Kinematografii kaskaderzy Firma IST - Ryszard Janikowski powstała w styczniu 2002 r. Oparta jest na ponad 20-letnim doświadczeniu kaskaderskim i filmowym jej właściciela . kaskaderzy Firma Stunt IST zajmuje się realizacją : 1. efektów kaskaderskich: kaskader a. filmowych b. teatralnych c. plenderowych 2. efektami specjalnymi - mechanicznymi (dysponuje światowej klasy sprzętem) kaskaderzy 3. organizacją pokazów plenerowych: a. kaskaderskich b. ekstremalnych c. z czynnym udziałem zleceniodawców kaskaderzy 4. zabezpieczeniem ekip filmowych i planu zdjęciowego kaskader d 5. reżyserią i opracowaniem scen i sekwencji akcji na różne okazje , nie tylko filmowe 6. choreografii walk na białą broń. kaskaderzy Stunt Z firmą współpracują wysokiej klasy specjaliści. STUNTMAN-KASKADER Ryszard Janikowski pracował w ponad 200 filmach kinowych, telewizyjnych, polskich i zagranicznych. W 1985 roku stworzył grupę PIRATE GANG kaskaderzy z dktórą zdobył w 1990 r. główną nagrodę (Złoty Anioł) na światowym festiwalu kaskaderów filmowych w Tuluzie we Francji. kaskader W latach 1980-1982 doprowadził do prawnego okrelenia zawodu kaskadera filmowego w Polsce. Ryszard Janikowski - jest założycielem i przewodniczącym związku zawodowego o nazwie kaskaderzy KORPORACJA POLSKICH KASKADERÓW FILMOWYCH. Korporacja powstała w 1989 r. Zrzesza większość licencjonowanych kaskaderów filmowych i koordynatorów a także stażystów zawodu kaskadera filmowego. "Dzięki wieloletnim staraniom i działaniom (8 lat) Ryszard Janikowski doprowadził prawnie do powstania zawodu: Kaskader filmowy - koordynator. Zawód ten określa rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 1995 r. kaskaderzy Kaskader - koordynator (stunt koordynator) funkcjonuje w krajach zachodnich od dziesiątków lat. kaskader Rydszard Janikowski posiada licencję koordynatora z nr : 1 wydaną przez Przewodniczącego Komitetu Kinematografii kaskaderzy Firma IST - Ryszard Janikowski powstała w styczniu 2002 r. Oparta jest na ponad 20-letnim doświadczeniu kaskaderskim i filmowym jej właściciela . kaskaderzy Firma IST zajmuje się realizacją : 1. efe Stunt któw kaskaderskich: kaskader a. filmowych b. teatralnych c. plenerowych 2. edfektami specjalnymi - mechanicznymi (dysponuje światowej klasy sprzętem) kaskaderzy 3. organizacją pokazów plenerowych: a. kaskaderskich b. ekstremalnych c. z czynnym udziałem zleceniodawców kaskaderzy 4. zabezpieczeniem ekip filmowych i planu zdjęciowego kaskader 5. reżyserią i opracowaniem scen i sekwencji akcji na różne okazje , nie tylko filmowe d 6. choreografii walk na białą broń. kaskaderzy Z firmą współpracują wysokiej klasy specjaliści. STUNTMAN-KASKADER Ryszard Jani Stunt kowski pracował w ponad 200 filmach kinowych, telewizyjnych, polskich i zagranicznych. W 1985 roku stworzył grupę PIRATE GANG kaskaderzy z którą zdobył w 1990 r. główną nagrodę (Złoty Anioł) na światowym festiwalu kaskaderów filmowych w Tuluzie we Francji. kaskader W latach 1980-1982 doprowadził do prawnego okrelenia zawodu kaskadera fidlmowego w Polsce. Ryszard Janikowski - jest założycielem i przewodniczącym związku zawodowego o nazwie kaskaderzy KORPORACJA POLSKICH KASKADERÓW FILMOWYCH. Korporacja powstała w 1989 r. Zrzesza większość licencjonowanych kaskaderów filmowych i koordynatorów a także stażystów zawodu kaskadera filmowego. "Dzięki wieloletnim staraniom i działaniom (8 lat) Ryszard Janikowski doprowadził prawnie do powstania zawodu: Kaskader filmowy - koordynator. Zawód ten określa rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 1995 r. kaskaderzy Kaskader - koordynator (stunt koordynator) funkcjonuje w krajach zachodnich od dziesiątków lat. kaskader Ryszard Janikowski posiada licencję koordynatora z nr : 1 wydaną przez Przewodniczącego Komitetu Kinematografii kaskaderzy Firma IST - Ryszard Janikowski powstała w styczniu 2002 r. Oparta jest na ponad 20-letnim doświadczeniu kaskaderskim i filmowym jej właściciela . kadskaderzy Firma IST zajmuje się realizacją : 1. efektów kaskaderskich: kaskader a. filmowych b. teatralnych Stunt c. plenerowych 2. efektami specjalnymi - mechanicznymi (dysponuje światowej klasy sprzętem) kaskaderzy 3. organizacją pokazów plenerowych: a. kdaskaderskich b. ekstremalnych c. z czynnym udziałem zleceniodawców kaskaderzy 4. zabezpieczeniem ekip filmowych i planu zdjęciowego kaskader 5. reżyserią i opracowaniem scen i sekwencji akcji na różne okazje , nie tylko filmowe 6. choreografii walk na białą broń. kaskaderzy d Z firmą współpracują wysokiej klasy specjaliści. STUNTMAN-KASKADER Ryszard Janikowski pracował w ponad 200 filmach kinowych, telewizyjnych, polskich i zagranicznych. W 1985 roku stworzył grupę PIRATE GANG kaska Stunt derzy z którą zdobył w 1990 r. główną nagrodę (Złoty Anioł) na światowym festiwalu kaskaderów filmowych w Tuluzie we Francji. kaskader W latach 1980-1982 doprowadził do prawnego okrelenia zawodu kaskadera filmowego w Polsce. Ryszard Janikowski - jest założycielem i przewodniczącym związku zawodowego o nazwie kaskaderzy KORPORACJA POLSKICH KASKADERÓW FILMOWYCH. Korporacja powstała w 1989 r. Zrzesza większość licencjonowanych kaskaderów fidlmowych i koordynatorów a także stażystów zawodu kaskadera filmowego. "Dzięki wieloletnim staraniom i działaniom (8 lat) Ryszard Janikowski doprowadził prawnie do powstania zawodu: Kaskader filmowy - koordynator. Zawód ten określa rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 1995 r. kaskaderzy Kaskader - koordynator (stunt koordynator) funkcjonuje w krajach zachodnich od dziesiątków lat. kaskader Ryszard Janikowski posiada licencję koordynatora z nr : 1 wydaną przez Przewodniczącego Komitetu Kinematografii kaskaderzy Firma IST - Ryszard Janikowski powstała w styczniu 2002 r. Oparta jest na ponad 20-letnim doświadczeniu kaskaderskim i filmowym jej właściciela . kaskaderzy Firma IST zajmuje się realizacją : 1. efektów kaskaderskich: kaskader d a. filmowych b. teatralnych c. plenerowych Stunt 2. efektami specjalnymi - mechanicznymi (dysponuje światowej klasy sprzętem) kaskaderzy 3. organizacją pokazów plenerowych: a. kaskaderskich b. ekstremalnych c. z czynnym udziałem zleceniodawców kdaskaderzy 4. zabezpieczeniem ekip filmowych i planu zdjęciowego kaskader 5. reżyserią i opracowaniem scen i sekwencji akcji na różne okazje , nie tylko filmowe 6. choreografii walk na białą broń. kaskaderzy Z firmą współpracują wysokiej klasy specjaliści. STUNTMAN-KASKADER Ryszard Janikowski pracował w ponad 200 filmach kinowych, telewizyjnych, poldskich i zagranicznych. W 1985 roku stworzył grupę PIRATE GANG kaskaderzy z którą zdobył w 1990 r. główną nagrodę (Złoty Anioł) na światowym festiwalu kaskaderów filmo Stunt wych w Tuluzie we Francji. kaskader W latach 1980-1982 doprowadził do prawnego okrelenia zawodu kaskadera filmowego w Polsce. Ryszard Janikowski - jest założycielem i przewodniczącym związku zawodowego o nazwie kaskaderzy KORPORACJA POLSKICH KASKADERÓW FILMOWYCH. Korporacja powstała w 1989 r. Zrzesza większość licencjonowanych kaskaderów filmowych i koordynatorów a także stażystów zawodu kaskadera filmowego. "Dzięki wieloletnim staraniom i działaniom (8 lat) Ryszard Janikowski doprowadził prawnie do powstania zawodu: Kaskader filmowy - koordynator. Zawód ten określa rozporządzenie Ministra Kultury i Sztduki z 1995 r. kaskaderzy Kaskader - koordynator (stunt koordynator) funkcjonuje w krajach zachodnich od dziesiątków lat. kaskader Ryszard Janikowski posiada licencję koordynatora z nr : 1 wydaną przez Przewodniczącego Komitetu Kinematografii kaskaderzy

http://www.linux.pc.pl/ http://www.welmar.waw.pl/ http://forum.muaythai.waw.pl/